Ενδεικτικά έργα

Δείτε εικόνες από τα πιο πρόσφατα έργα μας.

Θερμομόνωση ταρατσών - Συμβατική μόνωση Αφρομπετόν (Θερμομόνωση ταράτσας (Κλασική - Συμβατική μόνωση))
Εξωτερική Θερμομόνωση Τοποθέτηση θερμομόνωσης (Εξωτερική Θερμομόνωση - Θερμοπρόσοψη)
Θερμομόνωση ταρατσών - Συμβατική μόνωση Θερμομόνωση ταράτσας - Ολοκληρωμένες εργασίες (Θερμομόνωση ταράτσας (Κλασική - Συμβατική μόνωση))
Μονώσεις ταρατσών Ολοκληρωμένες εργασίες - Στεγανοποίηση με ασφαλτόπανα (Στεγανοποίηση ταρατσών με ασφαλτόπανα)
Μονώσεις ταρατσών Στεγανοποίηση - Hyperdesmo λευκό χρώμα (Hyperdesmo - Δεύτερο χέρι)
Μονώσεις ταρατσών Στεγανοποίηση - Hyperdesmo (Hyperdesmo - Ολοκληρωμένες Εργασίες)
Θερμομόνωση Ταρατσών - Πολυουρεθάνη Στεγανοποίηση αφρώδους πολυουρεθάνης με Hyperdesmo (Θερμομόνωση με πολυουρεθάνη)
Εσωτερική Θερμομόνωση Τοποθέτηση γυψοσανίδας (Εσωτερική θερμομόνωση)

Μήνυμα του κου. Ιωάννη Γκούμα

“Δεν αρκεί να γνωρίζεις τα πάντα για τις μονώσεις και τις μονώσεις ταρατσών. Πρέπει να μπορείς να τα εφαρμόζεις ξεχωριστά σε κάθε περίπτωση.”

Πιστοποιημένη Μόνωση

Πατήστε στις εικόνες και δείτε τις πιστοποίησεις μας.

ΕΣΥΔ - Πιστοποίηση στον κλάδο της μόνωσης (στεγανοποίηση - εξωτερική θερμομόνωση)
Din - Πιστοποίηση στον κλάδο της μόνωσης (θερμομόνωση - στεγανοποίηση)
DQS - Πιστοποίηση στον κλάδο της μόνωσης (θερμομόνωση - στεγανοποίηση)