Τα έργα μας

Ενδεικτικές φωτογραφίες από έργα μας, που απεικονίζουν το κάθε στάδιο μόνωσης.

Θερμομόνωση ταρατσών (Κλασική - Συμβατική μόνωση)

Θερμομόνωση ταρατσών - Συμβατική μόνωση

Θερμομόνωση ταράτσας - κλασική συμβατική μόνωση.

Η κλασική συμβατική μόνωση ταράτσας… (Μονώσεις Ταρατσών)

Θερμομόνωση ταρατσών - Συμβατική μόνωση

Καθαρισμός  - Φράγμα υδρατμών

(Θερμομόνωση ταράτσας (Κλασική - Συμβατική μόνωση))
Θερμομόνωση ταρατσών - Συμβατική μόνωση

Τοποθέτηση Θερμομόνωσης και δημιουργία ρύσεων

(Θερμομόνωση ταράτσας (Κλασική - Συμβατική μόνωση))
Θερμομόνωση ταρατσών - Συμβατική μόνωση

Δημιουργία ρύσεων με αφρομπετόν ή γαρμιλομπετόν

(Θερμομόνωση ταράτσας (Κλασική-Συμβατική μόνωση))
Θερμομόνωση ταρατσών - Συμβατική μόνωση

Αφρομπετόν

(Θερμομόνωση ταράτσας (Κλασική - Συμβατική μόνωση))
Θερμομόνωση ταρατσών - Συμβατική μόνωση

Επικόλληση ασφαλτοπάνων σε ασταρωμένη επιφάνεια

(Θερμομόνωση ταράτσας (Κλασική - Συμβατική μόνωση))
Θερμομόνωση ταρατσών - Συμβατική μόνωση

Θερμομόνωση ταράτσας - Ολοκληρωμένες εργασίες

(Θερμομόνωση ταράτσας (Κλασική - Συμβατική μόνωση))

Θερμομόνωση ταρατσών (Ανεστραμμένη μόνωση)

Θερμομόνωση Ταρατσών - Ανεστραμμένη μόνωση

Θερμομόνωση ταράτσας - ανεστραμμένη μόνωση 

Στην αντεστραμμένη μόνωση ταράτσας η… (Μόνωση ταράτσας)

Θερμομόνωση Ταρατσών - Ανεστραμμένη μόνωση

Τοποθέτηση θερμομόνωσης επάνω στην στεγανοποίηση

(Θερμομόνωση ταράτσας - Ανεστραμμένη )
Θερμομόνωση Ταρατσών - Ανεστραμμένη μόνωση

Τοποθέτηση Χαλικιού ή βότσαλου

(Θερμομόνωση Ταράτσας - Ανεστραμμένη)
Θερμομόνωση Ταρατσών - Ανεστραμμένη μόνωση

Ολοκληρωμένες εργασίες μόνωσης με τελική προστασία βότσαλο ή χαλίκι

(Θερμομόνωση ταράτσας - Ανεστραμμένη μόνωση)
Θερμομόνωση Ταρατσών - Ανεστραμμένη μόνωση

Θερμομόνωση ταράτσας με τελική προστασία ελεύθερες πλάκες

(Θερμομόνωση ταράτσας - Ανεστραμμένη μόνωση)

Θερμομόνωση ταρατσών με πολυουρεθάνη

Θερμομόνωση Ταρατσών - Πολυουρεθάνη

Μόνωση ταράτσας με πολυουρεθάνη

Η πολυουρεθάνη προτείνεται συνήθως για θερμομόνωση σε… (Θερμομόνωση ταράτσας με πολυουρεθάνη)

Θερμομόνωση Ταρατσών - Πολυουρεθάνη

Πρετοιμασία επιφάνειας

(Θερμομόνωση με πολυουρεθάνη)
Θερμομόνωση Ταρατσών - Πολυουρεθάνη

Ψεκασμός αφρώδους πολυουρεθάνης

(Θερμομόνωση με πολυουρεθάνη)
Θερμομόνωση Ταρατσών - Πολυουρεθάνη

Στεγανοποίηση αφρώδους πολυουρεθάνης με Hyperdesmo

(Θερμομόνωση με πολυουρεθάνη)
Θερμομόνωση Ταρατσών - Πολυουρεθάνη

Ολοκληρωμένα έργα - Θερμομόνωση με πολυουρεθάνη

(Θερμομόνωση με πολυουρεθάνη)

Μόνωση - Στεγανοποίηση ταρατσών με Ασφαλτόπανα

Μονώσεις ταρατσών

Μόνωση ταράτσας - ασφαλτόπανα

Η μόνωση ταρατσών με ασφαλτόπανα, συνδυάζει την… (Στεγανοποίηση ταράτσας με ασφαλτόπανα)

Μονώσεις ταρατσών

Καθαρισμός - Αποξήλωση

(Στεγανοποίηση ταρατσών με ασφαλτόπανα)
Μονώσεις ταρατσών

Επάλειψη με Primer (βενζινόπισα)

(Στεγανοποίηση ταρατσών με ασφαλτόπανα)
Μονώσεις ταρατσών

Επικόλληση ασφαλτοπάνων

(Στεγανοποίηση ταρατσών - ασφαλτόπανα)
Μονώσεις ταρατσών

Στεγανοποίηση με διπλά ασφαλτόπανα

(Στεγανοποίηση ταρατσών με ασφαλτόπανα)
Μονώσεις ταρατσών

Ολοκληρωμένες εργασίες - Στεγανοποίηση με ασφαλτόπανα

(Στεγανοποίηση ταρατσών με ασφαλτόπανα)

Μόνωση - Στεγανοποίηση ταρατσών με Hyperdesmo

Μονώσεις ταρατσών

Μόνωση ταράτσας - Hyperdesmo

Το Hyperdesmo είναι ενός συστατικού, χυτή ελαστική… (Στεγανοποίηση ταράτσας με Hyperdesmo)

Μονώσεις ταρατσών

Πλύσιμο ταράτσας - Μαστίχα - Αστάρωμα

(Hyperdesmo - Προετοιμασία επιφάνειας)
Μονώσεις ταρατσών

Στεγανοποίηση ταράτσας με Hyperdesmo σε κεραμιδί χρώμα

(Hyperdesmo - Πρώτο χέρι)
Μονώσεις ταρατσών

Στεγανοποίηση - Hyperdesmo λευκό χρώμα

(Hyperdesmo - Δεύτερο χέρι)
Μονώσεις ταρατσών

Στεγανοποίηση - Hyperdesmo

(Hyperdesmo - Ολοκληρωμένες Εργασίες)

Εσωτερική Θερμομόνωση

Εσωτερική Θερμομόνωση

Η εσωτερική θερμομόνωση των τοίχων είναι η τοποθέτηση θερμομόνωσης στο εσωτερικό μέρος όλων των… (Εσωτερική Θερμομόνωση)

Εσωτερική Θερμομόνωση

Μεταλλικός σκελετός

(Εσωτερική Θερμομόνωση)
Εσωτερική Θερμομόνωση

Τοποθέτηση ορυκτοβάμβακα ή πετροβάμβακα

(Εσωτερική θερμομόνωση)
Εσωτερική Θερμομόνωση

Τοποθέτηση γυψοσανίδας

(Εσωτερική θερμομόνωση)
Εσωτερική Θερμομόνωση

Ολοκληρωμένες εργασίες εσωτερικής θερμομόνωσης

(Εσωτερική θερμομόνωση)

Εξωτερική Θερμομόνωση - Θερμοπρόσοψη

Εξωτερική Θερμομόνωση

Η εξωτερική θερμομόνωση (θερμοπρόσοψη) των τοίχων είναι η τοποθέτηση θερμομόνωσης στο εξωτερικό… (Εξωτερική Θερμομόνωση - Θερμοπρόσοψη)

Εξωτερική Θερμομόνωση

Τοποθέτηση θερμομόνωσης

(Εξωτερική Θερμομόνωση - Θερμοπρόσοψη)
Εξωτερική Θερμομόνωση

Βασικό επίχρισμα πάνω από τα θερμομονωτικά υλικά

(Εξωτερική Θερμομόνωση - Θερμοπρόσοψη)
Εξωτερική Θερμομόνωση

Ακρυλικός  σοβάς

(Εξωτερική Θερμομόνωση - Θερμοπρόσοψη)
Εξωτερική Θερμομόνωση

Ολοκληρωμένη Θερμοπρόσοψη

(Εξωτερική Θερμομόνωση - Θερμοπρόσοψη)

Διάφορες Δραστηριότητες

Διάφορες Δραστηριότητες

Βάσεις για ηλιακούς & δεξαμενές

(Βάσεις σε μονώσεις)
Διάφορες Δραστηριότητες

Προετοιμασία επιφάνειας για μόνωση

(Αποξηλώσεις - Προετοιμασία)
Διάφορες Δραστηριότητες

Βαφή - αποκατάσταση σοβά - στεγανοποίηση

(Βαφή & στεγανοποίηση)
Διάφορες Δραστηριότητες

Κάλυψη κενού με OSB και στεγανοποίηση 

(Ειδικές κατασκευές)
Διάφορες Δραστηριότητες

Ανύψωση αντικειμένων και μονωτικών με γερανό

(Ανύψωση με γερανό)
Διάφορες Δραστηριότητες

Βαφή και συντήρηση παλαιών μονώσεων

(Βαφή - συντήρηση μονώσεων)
Διάφορες Δραστηριότητες

Τοποθέτηση πλακιδίων έπειτα από στεγανοποίηση

(Τοποθέτηση πλακιδίων)